ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2563

Administrator

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกอบด้วย

- ขั้นตอนวิธีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- หลักฐานเอกสารการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน

- การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

- แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียน

- ตารางเวลาการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- ข้อมูลการจัดคณะสีห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2563  อ่านรายละเอียดที่นี่

โดยผู้ปกครองต้องดาวน์โหลดเอกสารจำนวน 2 ฉบับนี้ พร้อมกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นนำมาในวันที่นักเรียนมอบตัว ส่งเอกสารให้กับครูที่ปรึกษา ตามตารางเวลาที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้

1. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน

2. ใบมอบตัวนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารมอบตัว คลิกที่นี่

หรือทางเว็บไซต์ http://gg.gg/docM1_2563

หรือสแกน QRCODE เพื่อดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว

QRcode Line กลุ่มแยกตามห้องเรียน ม.1/1 - 1/15 คลิกที่นี่

*** หมายเหตุ: การเข้ากลุ่มตาม QRcode Line กลุ่มแยกตามห้องเรียน สำหรับเฉพาะครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่มีตามรายชื่อเท่านั้น ***

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565