ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

Administrator

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คลิกที่นี่

 

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565