ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

Administrator

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คลิกที่นี่

 

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563