ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

Administrator

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

 

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คลิกที่นี่

 

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน