การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลมิ จังหวัดสงขลา   เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รหัสห้องเรียน Google Classroom กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดการมาโรงเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 วิชาเลือกเสรีอาชีพ ปีการศึกษา 2563