ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา ห้องเรียนทั่วไปเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  >> อ่านรายละเอียด

1. ห้องเรียนทั่วไป อังกฤษ - ไทย - สังคม  >> อ่านรายละเอียด

2. ห้องเรียนทั่วไป ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาเยอรมัน >> อ่านรายละเอียด

3. ห้องเรียนทั่วไป คณิต - อังกฤษ  >> อ่านรายละเอียด

4. ห้องเรียนทั่วไป วิทย์ - คณิต  >> อ่านรายละเอียด

5. ห้องเรียนทั่วไป อังกฤษ - จีน , อังกฤษ - ญี่ปุ่น , อังกฤษ - เกาหลี>> อ่านรายละเอียด

6. ห้องเรียนทั่วไป ธุรกิจ  >> อ่านรายละเอียด

7 ห้องเรียนทั่วไป ภาษามลายู  >> อ่านรายละเอียด

8. ห้องเรียนทั่วไป ไทย - สังคม - กีฬา  >> อ่านรายละเอียด

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม  >> อ่านรายละเอียด

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565