เกณฑ์การแข่งขันงาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2562

Administrator

เกณฑ์การแข่งขันงาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2562

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คลิกที่นี่

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คลิกที่นี่

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คลิกที่นี่

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  คลิกที่นี่

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  คลิกที่นี่

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิกที่นี่

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คลิกที่นี่

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  คลิกที่นี่

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  คลิกที่นี่

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  คลิกที่นี่  เนื้อหาที่ใช้แข่งขัน คลิกที่นี่

รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
Open House ปีการศึกษา 2562
เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3
ประกาศผลสอบ Pre-woranari ประจำปี 2563
กำหนดการสอบ IJSO วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563