กำหนดการสอบ IJSO วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

Administrator

ข้อมูลการสอบ IJSO วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

สนามสอบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

ข้อปฏิบัติ

1.นักเรียนทุกคนถึงสนามสอบ 8.00 น.

2.เตรียมอุปกรณ์การสอบ ดินสอ ปากกา ยางลบ บัตรนักเรียน/ประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้เรียบร้อย

3.นักเรียนทุกคนจะสอบ 4 ราย คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565