กำหนดการสอบ IJSO วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

Administrator

ข้อมูลการสอบ IJSO วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

สนามสอบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

ข้อปฏิบัติ

1.นักเรียนทุกคนถึงสนามสอบ 8.00 น.

2.เตรียมอุปกรณ์การสอบ ดินสอ ปากกา ยางลบ บัตรนักเรียน/ประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้เรียบร้อย

3.นักเรียนทุกคนจะสอบ 4 ราย คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การแข่งขันงาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2562
Open House ปีการศึกษา 2562
เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3
ประกาศผลสอบ Pre-woranari ประจำปี 2563