ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

         ชั้น ม.1 - ม.3 --> คลิกที่นี่

         ชั้น ม.4 - ม.6 --> คลิกที่นี่

 

ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ

         ชั้น ม.1 - ม.3 --> คลิกที่นี่

         ชั้น ม.4 - ม.6 --> คลิกที่นี่

 

คำสั่งโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ 494/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 --> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการสอบ IJSO วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
ประกาศผลคะแนนสอบ Pre Onet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศห้องสอบ Pre-woranari ประจำปี 2563
ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563