ประกาศสมัครสอบ Pre-woranari ประจำปี 2563

Administrator

ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดให้มีการสอบ “Pre –Woranari  ม.1 ” ประจำปี  2563 ขึ้น  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองในการเตรียมที่เรียนให้กับนักเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเป็นสนามประลองยุทธ์ทางวิชาการให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

อ่านรายละเอียด >> ที่นี่

สนใจสมัครได้ >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562