ประกาศสมัครสอบ Pre-woranari ประจำปี 2563

Administrator

ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดให้มีการสอบ “Pre –Woranari  ม.1 ” ประจำปี  2563 ขึ้น  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองในการเตรียมที่เรียนให้กับนักเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเป็นสนามประลองยุทธ์ทางวิชาการให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

อ่านรายละเอียด >> ที่นี่

สนใจสมัครได้ >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์