การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ

Administrator

การจัดเก็บข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ  ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบการกรอกข้อมูล >> ดาวโหลดที่นี่

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากร >> เข้าสู่เว็บไซต์

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565