การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ

Administrator

การจัดเก็บข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ  ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบการกรอกข้อมูล >> ดาวโหลดที่นี่

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากร >> เข้าสู่เว็บไซต์

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการมาโรงเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 วิชาเลือกเสรีอาชีพ ปีการศึกษา 2563
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพตามความสนใจ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
รหัสชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom 1/2563 เริ่มใช้ 23 มิถุนายน 2563