การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ

Administrator

การจัดเก็บข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ  ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบการกรอกข้อมูล >> ดาวโหลดที่นี่

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากร >> เข้าสู่เว็บไซต์

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การแข่งขันงาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2562
Open House ปีการศึกษา 2562
เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3
ประกาศผลสอบ Pre-woranari ประจำปี 2563