การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ

Administrator

การจัดเก็บข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ  ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบการกรอกข้อมูล >> ดาวโหลดที่นี่

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากร >> เข้าสู่เว็บไซต์

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562