การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Administrator

การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/11
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/11
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/10

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2562

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ดังนี้
   1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> อ่านที่นี่
   2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> อ่านที่นี่
   3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> อ่านที่นี่
นักเรียนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่ >> อ่านที่นี่
และแจ้งปัญหาการเข้าสู่ระบบที่อีเมล [email protected]

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การแข่งขันงาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2562
Open House ปีการศึกษา 2562
เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3
ประกาศผลสอบ Pre-woranari ประจำปี 2563