การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Administrator

การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/11
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/11
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/10

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2562

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ดังนี้
   1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> อ่านที่นี่
   2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> อ่านที่นี่
   3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> อ่านที่นี่
นักเรียนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่ >> อ่านที่นี่
และแจ้งปัญหาการเข้าสู่ระบบที่อีเมล wor.admission@gmail.com

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565