การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Administrator

การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/11
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/11
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/10

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2562

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ดังนี้
   1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> อ่านที่นี่
   2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> อ่านที่นี่
   3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> อ่านที่นี่
นักเรียนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่ >> อ่านที่นี่
และแจ้งปัญหาการเข้าสู่ระบบที่อีเมล [email protected]

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562