ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 11, 15, 16 ตุลาคม พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562