ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น.

ดูรายชื่อ ม.1 >> คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 13.30 น.

ดูรายชื่อ ม.4 >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563