ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น.

ดูรายชื่อ ม.1 >> คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 13.30 น.

ดูรายชื่อ ม.4 >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562