ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2562

Administrator

ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตา และมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกแต่ละประเภทมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยให้นักเรียนดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

3. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

4. นักเรียนสมัครออนไลน์พร้อมชำระเงินค่าระเบียบการเข้าศึกษาต่อ แผนการเรียนที่ได้ ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 พร้อมตรวจหลักฐานเพื่อสอบวัดความรู้ ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2562

5. สอบวัดความรู้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2562

6. ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

7. มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. (ประชุมผู้ปกครอง)

8. ผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์

รายละเอียด >> คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562