ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

Administrator

          ตามที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งบัดนี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ทั้งนี้จะดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565