ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

Administrator

          ตามที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งบัดนี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ทั้งนี้จะดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์