รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 กลุ่มอาชีพตามความสนใจ ภาคเรียนที่ 2/2561

Administrator

กลุ่มอาชีพตามความสนใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 >> คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >> คลิกที่นี่


หมายเหตุ : นักเรียนที่ยังไม่ดําเนินการให้  คัดลอก ลิ้งข้างล่างและดําเนินการตามแบบสอบถาม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuNMARTU4q-z3xnr55qNndD9U6I_vyBjljHN1bnsm7BbbtfQ/viewform

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562