คู่มือดาวน์โหลด และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Administrator

"ร่วมกันดูแลบุตรหลาน ประสานพลัง โรงเรียนและผู้ปกครอง ยุคดิจิตอล 4.0" 

 

ขอเชิญผู้ปกครอง ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

คู่มือ คลิ๊กที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์