คู่มือดาวน์โหลด และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Administrator

"ร่วมกันดูแลบุตรหลาน ประสานพลัง โรงเรียนและผู้ปกครอง ยุคดิจิตอล 4.0" 

 

ขอเชิญผู้ปกครอง ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

คู่มือ คลิ๊กที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565