คู่มือดาวน์โหลด และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Administrator

"ร่วมกันดูแลบุตรหลาน ประสานพลัง โรงเรียนและผู้ปกครอง ยุคดิจิตอล 4.0" 

 

ขอเชิญผู้ปกครอง ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

คู่มือ คลิ๊กที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
รหัสห้องเรียน วิชาเพิ่มเติมอาชีพ ชั้น ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
รหัสห้องเรียน Google Classroom กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563