คู่มือดาวน์โหลด และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Administrator

"ร่วมกันดูแลบุตรหลาน ประสานพลัง โรงเรียนและผู้ปกครอง ยุคดิจิตอล 4.0" 

 

ขอเชิญผู้ปกครอง ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

คู่มือ คลิ๊กที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562