กลุ่มงาน | กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผลงาน

งานวิจัย โดย นางอรนุช สงแก้ว

10 ตุลาคม 2561

งานวิจัย เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

14 มกราคม 2563

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ