กลุ่มงาน | กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผลงาน

งานวิจัย โดย นางอรนุช สงแก้ว

10 ตุลาคม 2561

งานวิจัย เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

2 มีนาคม 2561

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในรายการต่างๆจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ