ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน วิชาเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

Administrator

เดิม วันที่ 23 เมษายน 2561 

เปลี่ยนเป็น วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2561

     เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

     รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งในวันที่นักเรียนอบรมอัตลักษณ์

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์