ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Administrator

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

- ประกาศโรงเรียน --> คลิกที่นี่

 

- รายชื่อนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป --> คลิกที่นี่

 

- รายชื่อนักเรียน ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  --> คลิกที่นี่

 

- รายชื่อนักเรียน ม.1 โครงการ MEP --> คลิกที่นี่

 

- รายชื่อนักเรียน ม.1 โครงการ EP --> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562