เงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนนักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2564 เรื่อง เงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน

ทางงานธนาคารโรงเรียนได้ทำการปิดบัญชีและโอนเงินให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นบางคนที่บัญชีของนักเรียนมีปัญหาไม่สามารถรับโอนได้ให้ติดต่อกลับมายังงานธนาคารโรงเรียน 0810868097)

นักเรียนทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลตามไฟล์(ดังแนบ)

รายชื่อนักเรียนรับเงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อนักเรียนรับเงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ITA 2023 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีอีเมลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (@woranari.ac.th)
การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 กรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566