เงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนนักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2564 เรื่อง เงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน

ทางงานธนาคารโรงเรียนได้ทำการปิดบัญชีและโอนเงินให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นบางคนที่บัญชีของนักเรียนมีปัญหาไม่สามารถรับโอนได้ให้ติดต่อกลับมายังงานธนาคารโรงเรียน 0810868097)

นักเรียนทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลตามไฟล์(ดังแนบ)

รายชื่อนักเรียนรับเงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อนักเรียนรับเงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565
เกียรติบัตรงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565