ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารของโรงอาหาร โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565

Administrator

ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มีความประสงค์รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อให้บริการแก่คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน  ตามรายละเอียด >>> ที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
ประกาศเรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ