การเลือกกิจกรรมชุมนุม ม.1 ปีการศึกษา 2565

Administrator

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565 สำหรับบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>>อ่านรายละเอียด

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565