ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

Administrator

รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบจากระบบรับสมัคร https://woranari.thaijobjob.com/

ตรวจสอบ วัน เวลา ในการสอบ คลิกที่นี่

หมายเหตุ ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติแนวปฏิบัติของโรงเรียนจากประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในหน้าที่ 1 อย่างเคร่งครัด

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565