การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2565

Administrator

นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2565 ให้รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2565 เท่านั้น ผ่าน google form ของงานวิชาการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา >> คลิกที่นี่เพื่อเปิด google form

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565