การติดตามให้นักเรียนลงทะเบียนการขอสอบแก้ตัวในกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 /2564

Administrator

การติดตามให้นักเรียนลงทะเบียนการขอสอบแก้ตัวในกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

- แบบลงทะเบียนการขอสอบแก้ตัวในกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2564   


1. โดยลงทะเบียนตามลิ้งนี้  https://forms.gle/gDSzwh6jmNcsM7ZX6


2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จให้เข้าร่วมชั้นเรียน Google classroom ด้วยรหัสชั้นเรียน f6z62ms


3. นักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/8nkMsPxIX4

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) ประจำปี 2564
นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค COVID-19 “ร้อยปีวรนารี ร้อยเรียงวิถีสอน”
ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์