ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”

Administrator

ผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”

ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2564  ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเกียรติบัตร คลิกลิ้งค์

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค COVID-19 “ร้อยปีวรนารี ร้อยเรียงวิถีสอน”
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
กิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครึ่งภาคเรียนแรก)