ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”

Administrator

ผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”

ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2564  ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเกียรติบัตร คลิกลิ้งค์

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567