การลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมเครื่องแบบ สำหรับนักเรียนหญิง ชั้น ม.1

Administrator

การลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมเครื่องแบบ สำหรับนักเรียนหญิง
นักเรียนเลือก เพียง 1  กิจกรรม จำนวนการรับแต่ละกิจกรรม มีดังนี้
ยุวกาชาด รับ 175 คน
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รับ 175 คน
เนตรนารี รับ 40 คน

วิธีลงทะเบียนเรียน โดยสแกน QR code เพื่อเลือกกิจกรรมเครื่องแบบ

โดยเลือกหัวข้อ " เพิ่มเติม สำหรับนักเรียน ม.1 เท่านั้น ข้อที่ 2 " คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021
แนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้านออนไลน์สำหรับครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก