ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

Administrator

ตารางเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง

ตารางเรียน >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.1 และม.4
แอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 เม.ย. 2564
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564