สมัครติว GAT ภาษา และ GAT เชื่อมโยง

Administrator

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าติว GAT ภาษา และ GAT เชื่อมโยง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุม 2

นักเรียนที่สนใจสมัครได้ที่นี่ >> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565