สมัครติว GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ

Administrator

สมัครติว GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (GAT PAT 9 วิชาสามัญ)  ในวันที่ 6 , 11 และ 12 มกราคม 2564

สมัครติวคลิก >>>https://forms.gle/qmA9F1kxxGZFS338A

ปิดรับสมัครติวในเวลาเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 

** หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่สมัครติว นักเรียนต้องเข้าเรียนตามตารางสอนปกติ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
Pre-Woranari ประจำปีการศึกษา 2564
การรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อกลุ่มติว O-Net
รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น