ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2563

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2563

>> อ่านรายละเอียดที่นี่ 

QRcode Line กลุ่มแยกตามห้องเรียน ม.4/1 - 4/15 คลิกที่นี่

*** หมายเหตุ: การเข้ากลุ่มตาม QRcode Line กลุ่มแยกตามห้องเรียน สำหรับเฉพาะครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่มีตามรายชื่อเท่านั้น ***

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565