ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาปีที่ 1  Coming Soon...

- มัธยมศึกษาปีที่ 2  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 3  Click

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- มัธยมศึกษาปีที่ 4  Coming Soon...

- มัธยมศึกษาปีที่ 5  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 6  Click

 

การเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์

- ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์  VDO หรือ PDF

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563

 

รหัสชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom -->> Click

** เข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom ไม่ได้ -->> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน