ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์

Administrator

ผลงานจากการจัดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562

  • เรือพระ
  • โต๊ะหมู่บูชา
  • การละเล่น/ภูมิปัญญา
  • มัสยิด/เรือกอและ
  • พระพุทธรูป 2 มิติ

โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน
งานวิจัย โดย นางอรนุช สงแก้ว
งานวิจัย โดย นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรหมประเสริฐ