รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP

การสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ณ สนามสอบโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >> อ่านรายละเอียด 

สนใจสมัครได้ >>ที่นี่

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรรางวัลเข้าร่วม การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย