รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP

การสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ณ สนามสอบโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >> อ่านรายละเอียด 

สนใจสมัครได้ >>ที่นี่

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2562