ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1  และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

Administrator

     ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1  และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

กำหนดวันสอบ

นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

วันที่ 9 มีนาคม 2562

09.00 - 11.50 น.    สอบข้อเขียน

2. โครงการห้องเรียนพิเศษ EP

วันที่ 9 มีนาคม 2562

09.00 - 11.50 น.    สอบข้อเขียน

วันที่ 10 มีนาคม 2562

08.30 - 12.00 น.    สอบสัมภาษณ์

3. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)

วันที่ 9 มีนาคม 2562

09.00 - 15.00 น.    สอบข้อเขียน

 

นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4

1. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา

วันที่ 10 มีนาคม 2562

09.00 - 13.30 น.    สอบข้อเขียน

14.00 - 16.30 น.    สอบสัมภาษณ์

2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)

วันที่ 10 มีนาคม 2562

09.00 - 15.00 น.    สอบข้อเขียน

 

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับล่าสุด)
การเรียนออนไลน์ ม.1 - ม.6
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุง (UPDATE V1.3)
ขอเลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
การประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ