การสอบ Pre-Wornari ม.1 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดให้มีการสอบ “Pre–Woranari ม.1” ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

  • เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองในการเตรียมที่เรียนให้กับนักเรียน 
  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  • เพื่อเป็นสนามประลองยุทธ์ทางวิชาการให้กับนักเรียน
  • เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

 

สอบ Pre-Woranari  ม.1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา 

วันเสาร์ ที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

สมัครสอบ >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์