ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

Administrator

ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 นั้น
       ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ มาพร้อมกันในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องพิกุลแก้ว อาคารเรียน 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสีเหลืองผู้สมัครมาด้วย

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิชาภาษาอังกฤษ