โครงการ RSU Digital Game Dev ครั้งที่ 1 จากมหาวิทยาลัยรังสิต

Administrator

 เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีใจรักการเขียนโปรแกรม สมัครเพื่อร่วมทำ workshop โครงการ RSU Digital Game Dev ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 2 ต.ค. 61 พร้อมมัดจำค่าสมัคร คนละ 100 บาท (ได้รับเงินมัดจำคืน เมื่อเข้าอบรม)

 สถานที่รับสมัคร : ห้องสำนักงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ห้อง 111) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์