ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy

Administrator

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวพร้อมนำเสนอเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และเริ่มปฏิบัติงาน โดยรายงานตัวที่งานบุคคล โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ และดำเนินการเรียกบุคคลในลำดับต่อไปมารายงานตัว

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิชาภาษาอังกฤษ