ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy

Administrator

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวพร้อมนำเสนอเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และเริ่มปฏิบัติงาน โดยรายงานตัวที่งานบุคคล โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ และดำเนินการเรียกบุคคลในลำดับต่อไปมารายงานตัว

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานสนับสนุนสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างครูภาษาจีน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา