โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง: เลขที่ 1 ถนน ปละท่า ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์: 074314415
โทรสาร (Fax): 074312646
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

From Address: