Display # 
Title Created Date Author Hits
สอบราคาจ้างปรับพื้นสนามและสนามกรีฑา 16:03:2017 Written by Super User 569
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 16:03:2017 Written by Super User 493
กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 14:03:2017 Written by Super User 1093
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 13:03:2017 Written by Super User 511
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษ 09:03:2017 Written by Super User 3607
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 09:03:2017 Written by Super User 4114
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 09:03:2017 Written by Super User 1009
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 01:03:2017 Written by Super User 3039
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559 22:02:2017 Written by Super User 807
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 17:02:2017 Written by Super User 709