Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559 22:02:2017 Written by Super User 724
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 17:02:2017 Written by Super User 624
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการ Open House “วรนารีวิชาการ สรรค์สร้างงานนวัตกรรม ก้าวลาสู่อาเซียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ และร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:02:2017 Written by Super User 670
ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ (Pre Woranari) ประจำปีการศึกษา 2560 10:02:2017 Written by Super User 3976
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษ 31:01:2017 Written by Super User 4615
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-woranari ชั้น ม.1 ประจำปี 2560 28:01:2017 Written by Super User 2413
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานโรงอาหาร 11:01:2017 Written by Super User 903
การกรอกข้อมูลเพื่อสร้างระบบยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต WCS AUTHENTICATION 10:01:2017 Written by Super User 831
รับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre Woranari ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบออนไลน์ 05:01:2017 Written by Super User 3844
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโรงอาหาร 28:12:2016 Written by Super User 1097

ปฎิทินกิจกรรม