Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 31:03:2017 Written by Super User 5575
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 27:03:2017 Written by Super User 3701
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 22:03:2017 Written by Super User 886
การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2560 16:03:2017 Written by Super User 5660
สอบราคาจ้างปรับพื้นสนามและสนามกรีฑา 16:03:2017 Written by Super User 541
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 16:03:2017 Written by Super User 471
กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 14:03:2017 Written by Super User 1059
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 13:03:2017 Written by Super User 481
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษ 09:03:2017 Written by Super User 3528
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 09:03:2017 Written by Super User 3899