Display # 
Title Created Date Author Hits
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 22:03:2017 Written by Super User 806
การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2560 16:03:2017 Written by Super User 3348
สอบราคาจ้างปรับพื้นสนามและสนามกรีฑา 16:03:2017 Written by Super User 433
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 16:03:2017 Written by Super User 414
กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 14:03:2017 Written by Super User 1004
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 13:03:2017 Written by Super User 431
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษ 09:03:2017 Written by Super User 3399
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 09:03:2017 Written by Super User 3783
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 09:03:2017 Written by Super User 926
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 01:03:2017 Written by Super User 2875

ปฎิทินกิจกรรม