Display # 
Title Created Date Author Hits
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 22:12:2017 Written by Super User 1274
เดินการกุศลเพื่อสุขภาพ 16:12:2017 Written by Super User 337
ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29:11:2017 Written by Super User 206
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29:11:2017 Written by Super User 166
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.3 - ม.6 เข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์(STARWOR CAMP) ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 23:11:2017 Written by Super User 959
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน 11:11:2017 Written by Super User 369
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 28:10:2017 Written by Super User 8057
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ 05:10:2017 Written by Super User 498
ตารางสอบแก้ตัวปลายภาคครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีกา่รศึกษา 2560 04:10:2017 Written by Super User 503
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ 29:09:2017 Written by Super User 399